ZITU odteraz nájdete na dvoch adresách v Bratislave.  

Jaro v ráme Gaston

Aké je to cestovať v čase? Vraj podobné ako po svete. Naspäť domov sa vraciame s čerstvým pohľadom a jasnejšou mysľou. ⁠⁠

27. júna 2021, Autor: Paula Blahová, Foto: Jakub Čaprnka

Jaro verí, že dejiny nám v živote slúžia ako kompas, vďaka ktorému nestrácame orientáciu. Na obsah bohatú históriu zrozumiteľne približuje v mesačníku Historická revue, ktorého je šéfredaktorom.

Každú tému od antiky po novovek vyzvŕta s tímom odborníkov hneď z niekoľkých uhlov. My si tak môžeme prečítať aj o tých zabudnutých, menej populárnych či zamlčaných zákutiach našich dejín.

Okrem magazínu Jarovi pravidelne vychádza aj podcast Dejiny v Denníku Sme.⁠⁠ Sem si každý týždeň pozýva zaujímavých hostí nielen z historickej, ale aj hudobnej a kultúrnej brandže. My vám vrelo odporúčame napríklad sériu Deväť obrazov komunizmu kriticky nazerajúcu na našu nie tak dávnu, no v učebniciach dejepisu opomenutú minulosť.⁠ ⁠⁠“Dejiny sa neuberajú vždy iba dopredu, miestami sa opakujú. Aj preto je dôležité porozumieť minulosti a vedieť sa z chýb poučiť.⁠⁠”

“Dejiny sa neuberajú vždy iba dopredu, miestami sa opakujú. Aj preto je dôležité porozumieť minulosti a vedieť sa z chýb poučiť.⁠⁠”